Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Orkun YILDIZ

Topluluk Başkanı

Açelya BOSTANCI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1904107006@std.idu.edu.tr

idudtgt@gmail.com

/idudtg

/idu_dtgt