Gelen Öğrenci

Başvuru Şartları:

    

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar şunlardır:

   

➢ Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

➢ Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, ➢ Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

➢ Aynı eğitim öğretim kademesinde daha önce Farabi Değişim Programı değişimine katılmamış olmak. (Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler hariç.)

➢ Gidilecek yükseköğretim kurumunun ilgili programında eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil ise ilgili dilde yeterliliği gösteren belgeye sahip olması gerekir. (Gidilecek üniversitenin Farabi duyurularında yer alan bölümlerin yabancı dil şartları incelenmelidir.)

➢ 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

➢ Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir.

➢ Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz bir not ortalaması oluşmamış öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.

➢ Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

➢ Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencileri Farabi Değişim Programı’ndan faydalanamazlar.

➢ Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.

    

Gelen Öğrenci Başvuru Şekli:

   

Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler başvurularını belirlenen tarihler arasında kendi üniversitelerinin Farabi Koordinatörlüklerine başvurarak gerçekleştirecektir. Başvurular iki üniversite arasında resmi olarak gönderilecektir. Bu nedenle; şahsen başvuru, posta ya da e-posta ile gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

    

Gelen Öğrenci Başvuru Belgeleri:

    

1. İmzalı ve resimli ‘Aday Öğrenci Başvuru Formu’ (1 adet) (Bkz. Kullanılan belgeler)

2. Güncel Transkript (1 adet)

3. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Programlara başvuranlar için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)

    
Gelen Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi ve İlanı:   

    

Protokolümüz olan üniversitelerden Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne gelen ve başvuru koşullarını sağlayan öğrenci başvuruları değerlendirildikten sonra söz konusu değerlendirmeye alınan öğrencilerin başvurularına ilişkin KABUL/RET sonuçları Üniversitemiz internet ana sayfası (www.idu.edu.tr) ilan edilir.

     

Önemli Not: Protokolümüz olmayan üniversitelerden gelen başvurular ile başvuru koşullarını sağlamadığı Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır ve ilgili üniversitelere yazı ile bildirilecektir.