D. BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYONU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde açılan “Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu” Yüksek Lisans Programı ile bağımlı bireylere danışmanlık yapabilecek, motive edebilecek, tedavileri sonrasında hayata yeniden kazandırılmalarını, sosyalleşmelerini, rehabilitasyonlarını yönetebilecek profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

“Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu” Yüksek Lisans Programı ile bağımlılık alanında profesyonellerinin eğitiminin yanı sıra sorunları saptayıcı ve önleyici bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir.