B. 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAĞIMLILIK ALANINDA YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
  1. 8 Mart 2022 Kadınlar Günü etkinliği kapsamında “Kadının Bağımlılıkla Mücadelede Rolü” Paneli
  2. 15 Ocak 2022 İzmir Demokrasi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğunun düzenlediği “Teknoloji Bağımlılığına Karşı Farkındalık” Yürüyüşü
  3. 1 Haziran 2021 İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve Yeşilay İzmir Başkanı Ümit Ülkü’ nün konuşmacı olduğu “Dünya Tütünsüz Günü” Paneli
  4. 30 Haziran 2021 İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Seminerleri
  5. Yeşilay Haftası Kapsamında 7 Mart 2022 “Bağımlılığın Önlenmesi” konulu panel
  6. 25 Mart 2022 Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Tahsin KILIÇ’ın konuşmacı olduğu “Bağımlı Beyin” konulu seminer
  7. 20 Mayıs 2022 Bağımlılık Sempozyumu
  8. 23 Mayıs 2022 İzmir Demokrasi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğunun düzenlediği “Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık” Yürüyüşü