Rektör

 

 

Prof.Dr. Bedriye TUNÇSİPER

 

       Bedriye Tunçsiper, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 1984 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda akademik yaşama katıldı. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat bölümünde başladığı doktora eğitimini, “Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türk Turizmi” adlı tez çalışması ile 1992 yılında tamamladı ve Doktor unvanını aldı. 1992 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 1995 yılında Doçent unvanını, 2001 yılında da profesör unvanını aldı.

      1996-1999 döneminde Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü, 2000-2001 yılları arasında aynı üniversitede Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü yaptı. Ayrıca, 2001-2002 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2004-2005 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 2002-2006 yılları arasında Rektör yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 2009-2017 yılları arasında ise, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bölüm başkanlığı gibi birçok idari görevde yer almıştır.

      Tunçsiper, ekonomik büyüme, turizm ve çevre ekonomisi, küreselleşme, ekonomik krizler, para politikası, kadın, istihdam ve işsizlik vb. alanlarda çalışmaktadır. 150’ye yakın ulusal ve uluslararası bildiri ile sempozyumlara katılım sağlamıştır. Kitap ve 10 kitap bölümü bulunan Tunçsiper’in ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çok sayıda makalesi ve dergi editörlükleri mevcuttur. Yayınlamış olan eserlerlerinden aldığı atıf sayısı 400’ün üzerinde olup, bugüne kadar 16 yüksek lisans, 4 doktora tezi yönetmiştir.

      Bedriye Tunçsiper 21.01.2017 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır ve halen bu görevini idame ettirmektedir.

Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in Akademik CV’si için Tıklayınız