Yazı İşleri ve Gelen Evrak
  • Kurum dışı gelen tüm yazışmaları Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden kayda almak
  • Evrak kayıt ve sevk işlemlerinde aksaklıkların ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri almak ve EBYS’de ortaya çıkan sorunları anlık olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bildirmek.
  • Faks, posta yoluyla doğrudan kişi adına gelen davet, vb. içerikli yazıların kayda alınmadan ilgili kişilere ulaştırılmasını sağlamak.
  • Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterliğe sunulan dilekçeleri işleme almak ve ilgili birime sevkini gerçekleştirmek.
  • Akademik ve idari birimlerden gelen kurum dışı yazışma taleplerini Üst Yönetimin onayına sunmak ve gerekli işlemleri tesis etmek.
  • Üniversitemizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sorumlusu olarak KEP üzerinden ileti gönderme ve alma işlemlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak.
  • Rektörlük birimlerinden gönderilmek üzere gelen evrakları/postaları teslim alıp, gönderimini sağlamak.

 

Ebru GEREN TURAN

Şef

Telefon : +90 232 299 0119/0119
Faks   +90 232 260 1004
e – Posta : ebru.gerenturan@idu.edu.tr


 

 

Tülay ÖZDEMİR

Büro Personeli

Telefon : +90 232 299 0120/0120
Faks   +90 232 260 1004
e – Posta : tulay.ozdemir@idu.edu.tr

 

 

İLETİŞİM

Adres: Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Blv No:14, 35140 Karabağlar/İzmir

Telefon: (0232) 260 10 01

Dahili No: 0119 – 0120