Genel Sekreterlik

             2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Yönetim Örgütleri’ konu başlığı altındaki 51. Maddesi uyarınca, kendisine bağlı olarak çalışan ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanlıkları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar ve diğer görevlilerin bulunduğu bir yönetim idaresi olup, doğrudan Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. 

 

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak; gündem belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve alınan kararların yazılmasını, korunmasını ilgili birimlere iletilmesini ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite idari yapılanmasında yapılacak görevlendirmeler hakkında Rektöre öneride bulunmak,
  • Rektörlüğün yazışmalarının yürütülmesini sağlamak.

 

Dilek KARAMAN

Genel Sekreter    

Telefon : +90 232 299 0112/0112
Faks : +90 232 260 1004
e – Posta : dilek.karaman@idu.edu.tr
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/dilek-karaman-56a0871b

 

 

 

Ayşe KURT

Büro İşçisi

Telefon : +90 232 260 1001/161
Faks   +90 232 260 1004
e – Posta : ayse.kurt@idu.edu.tr