Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 12.11.2018 tarihli ve 30593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde Türkçe dil eğitimi faaliyetlerine başlamıştır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDÜ-DİLMER), öncelikli olarak T.C. vatandaşları ile yabancılara Türkçe dil eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.

İDÜ-DİLMER’de T.C. vatandaşları ile yabancılara Türkçe dil eğitimi, alanlarında uzman öğretim elemanları tarafından derslik ortamında yüz yüze veya dijital ortamda çevrimiçi (online) olarak 5-20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

İDÜ-DİLMER’de Avrupa Dil Portfolyosuna (ADP) uygun olarak A1, A2, B1, B2, C1 düzeyi Türkçe dil eğitimi verilir.

 

Web Sitesi: http://idudilmer.idu.edu.tr/