Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELERİ
İsim Görev
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin ÇİL Koordinatör
Doç. Dr. Neşe GÜLER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLMEZ Üye
Safire ÖZDEMİR Üye
Öğr. Gör. Dr. Özkan BİLGİLİ Üye