Farabi Değişim Programı Nedir?

Farabi Değişim Programı Nedir?

   

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluşturduğu “Yönetmelik ve Esas ve Usuller” ile ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

   

  

Farabi Değişim Programına Kimler Katılabilir?

   

Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine örgün eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Öğretim Üyesi değişimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile (2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren durdurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.01.2013 tarihli kararına göre, Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Ayrıca tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.

   

    
Farabi Değişim Programından Yararlanmak İsteyen Bir Öğrenci Gittiği Kuruma Öğrenim Ücreti Öder Mi?

    

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kayıtlarının bulunduğu kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, öğrenci katkı payı dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir. İkinci Kez Farabi Öğrenci Değişim Programı Faaliyeti ve Süresi Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinin her biri ayrı eğitim öğretim kademesini ifade eder.) birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus ve sadece bir eğitim öğretim kademesinde ve aynı eğitim öğretim yılı içerisinde olmak üzere, en az bir, en fazla iki yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir. Üniversitelerle kaç yarıyıl için öğrenci değişimi yapılacağı (bir veya iki yarıyıl) üniversiteler arasında yapılan protokollerle belirlenmektedir. Bu sürelere ve üniversite ile değişim gerçekleştirilebilecek programlara Protokol Listesinden ulaşılabilir.