Misyon ve Vizyon

Misyon

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin misyonu evrensel, milli ve manevi değerler ışığında;

 • ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, kurumsal değerlerimizi sahiplenen, bilimsel etik çizgisinden şaşmadan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, alanına hâkim, üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek;
 • bilim, eğitim ve öğretim alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak;
 • bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında, yaygınlık kazanmasında öncü olmaktır.

 

Vizyon

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin vizyonu eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında yaptığı nitelikli çalışmalarla geleceği şekillendiren bir üniversite olmaktır.

Vizyonumuzun ana öğelerini şu maddeler oluşturmaktadır:

 1. Geleceğe köprü olan bilimsel araştırmalar ile dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak,
 2. Eğitim ve öğretim konusunda yenilikçi yaklaşımlarla modern bakış açısını yakalamak,
 3. Bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerle akademi ile toplum arasında bir köprü kurarak geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak
 4. Milli ve manevi değerlerine bağlı; uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite olmak

 

Değerler

 

    Kuruluşundan itibaren kat ettiği yol ile İzmir’in yükselen değerlerinden biri olan
İzmir Demokrasi Üniversitesi köklü ve sağlam bir üniversite olma yolunda bazı değerler üzerinde yükselmektedir. Bu değerler şöyle sıralanabilir:

 • Yönetim anlayışı olarak demokratik, katılımcı
 • Etik değerlere sahip çıkan
 • Bilimsel bakış açısından ödün vermeyen
 • Akılcı ve sorgulayan
 • Eğitim-öğretimde mükemmeliyetçi
 • Öğrenci odaklı
 • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen
 • Milli ve manevi değerleri ön planda tutan
 • Tecrübeli akademik kadro ile güçlü kökler üzerinde yükselen