Misyon ve Vizyon

Misyon

İzmir Demokrasi Üniversitesi; bilim, sağlık, sanat, ekonomi, kültür ve teknolojiye katkı sağlamayı; etik değerleri gözeterek yenilikçi ve disiplinler arası araştırmalar yapmayı; nitelikli, eleştirel düşünebilen, geleceğe yön veren bireyler yetiştirerek topluma hizmet etmeyi görev edinmiştir.

 Vizyon

 

Özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları ve sunduğu nitelikli eğitim-öğretim hizmetleriyle, toplumsal gelişime öncülük eden, sorumluluk sahibi mezunlarıyla insanlığın geleceğine katkı sunan ve uluslararası tanınırlığı olan seçkin bir araştırma üniversitesi olmaktır.

 

Değerler

 

 • Cumhuriyet ve Temel İlkelerine Bağlılık
 • Kurumsal Aidiyet Bilincine Sahip Olma
 • Disiplinler Arası Yaklaşım, Yenilikçilik-Yaratıcılık
 • Demokratiklik ve Katılımcılık
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Estetik Duyarlılık ve Çevreye Saygı
 • Kalite ve Verimlilik Odaklılık
 • Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip Olma ve Toplumsalcılık
 • Etik Değerlere ve Hukukun Üstünlüğüne Bağlılık
 • Fırsat Eşitliği, Liyakat ve Hakkaniyet
 • İfade Özgürlüğü, Akademik Özgürlük ve Farklı Düşüncelere Saygı