Hakkımızda

Uluslararası İlişkiler Ofisi İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisine girerek Üniversitemize saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2018 yılında kurulmuştur.

 

Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak ofisimizin misyonu; öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın eğitim ve araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının Üniversitemiz ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitemizin hem de İzmir’in gelişmesine katkıda bulunmaktır. Aynı şekilde, Üniversitemizin vizyonu ile uyumlu olarak ofisimizin vizyonu; Üniversitemizin ulusal ve uluslararası camia ile etkin iletişimini temin etmek için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.