İlk Kayıt İşlemleri

2023-2024 Yılı İlk Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen süreler içinde e-devlet üzerinden veya  şahsen (18 yaş ve üzerinde olup kendileri gelemeyecek olanların vekillerinin noter tasdikli vekâletnameleri ile) Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt için gerekli koşulları sağlamayanlar ile süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Kayıt işlemleri için herhangi bir belge talep edilmemektedir.

E-Devlet Kaydı

“e-Devlet” kapısı üzerinden elektronik olarak kayıt yaptıracak öğrencilerimizin;

  1. En yakın PTT Şubesinden “e-Devlet” şifresi alması,
  2. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemine kayıt olması,
  3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında 28-30 Ağustos 2023 tarihinde “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  4. Elektronik olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.
  5. Öğrencilerimiz öğrencilik dönemi boyunca Öğrenci Belgelerini “e-Devlet” şifresi ile “e-Devlet” kapısı üzerinden alabileceklerdir.

Yüz Yüze Kayıt

Online “e-Devlet” kapısı üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz  28 Ağustos- 01 Eylül 2023 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları suretiyle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt için herhangi bir belge talep edilmemektedir. ( 2008 yılı ve öncesi mezunların lise diplomaları ile başvurmaları gerekmektedir.)