Hukuk Müşavirliği

Misyon ve Vizyon 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği, Üniversitemizin akademik-idari personel, öğrenci ve/veya diğer tüm kişi ve kurumlarla arasında oluşan uyuşmazlıklarda, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizi vekil sıfatıyla temsil eder. Bu uyuşmazlıklarda dava/dosya takibini yapar, Üniversitemizin haklarını savunur. Üniversitemize hukuki konularda danışmanlık yapar. Hukuk Müşavirliğinin vizyonu mevzuata uyarlılık içerisinde davaların üniversitemiz lehine sonuçlanma oranını yükseltmek, güncel mevzuatı ve mahkeme kararlarını takip etmek suretiyle hukuki danışmanlığı tam ve doğru bir şekilde yerine getirmektir.

 

Müşavirlik Personelleri

Hukuk Müşaviri V. – Dr. Dilek KARAMAN

Telefon : +90 232 2990112/0112

 

 

Şef – Dilek YÜCESOY

Telefon : +90 232 2990122/0122

 


Hukuk Müşavirliğinin Görevleri 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ve 35. maddeleri gereğince oluşturulmuştur. Genel görevi Üniversitemizin hukuk hizmetlerini yürütmektir. Adli ve idari yargıda Üniversitemizi temsil etmek, ceza ve disiplin soruşturmalarının usule uygun yürütülmesi için görüş/destek/danışmanlık vermek, birimlerden gelen hukuki mütalaa taleplerini incelemek ve cevaplamak ve verilen diğer görevleri yerine getirmek Müşavirliğimiz görevleri arasındadır. Ayrıca Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen işlerle ilgili rapor tutar ve gerektiğinde sunar.

Müşavirliğimiz ayrıca kanun, Cumhurbaşkanı kararnameleri, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler ile diğer mevzuatı, Resmi Gazeteyi, mahkeme kararlarını, Üniversitelerin hukuk fakültelerinin dergilerini ve diğer önemli hukuk dergilerini takip ederek hukuk alanındaki değişiklik ve gelişmelerden Üniversitenin haberdar olmasını sağlamaktadır.