İDÜ DANS Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Kemal AVCI

Topluluk Başkanı

Zehra ARTUKOĞLU

İ.İ.B.F.-Maliye

İletişim

E-Posta: 1804103057@std.idu.edu.tr