Küçük İyilikler Topluluğu

Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ GÖLBEY

Topluluk Başkanı

Ece Çınar

Mimarlık Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1807102014@std.idu.edu.tr