Genç TEMA Topluluğu

Akademik Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Özkan BİLGİLİ

Topluluk Başkanı

Doğukan Arda Çelik

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1804107041@std.idu.edu.tr