Kızılay Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Miray Özözen Danacı

Topluluk Başkanı

Melih Can Arpa

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1804101038@std.idu.edu.tr

genckizilayidu@genckizilay.org.tr

/genckizilayidu

/genckizilayidu_