Genç KADEM Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Dilek KARAMAN

Topluluk Başkanı

Merve GİRGİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

İletişim

E-Posta: 1808102018@std.idu.edu.tr

/idugenckadem