Dağcılık ve Kampçılık Topluluğu

Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Güçlü ÖZEN

Topluluk Başkanı

Zeynep EKER

Mimarlık Fakültesi-Peyzaj Mimarlığı

İletişim

E-Posta: 1807102007@std.idu.edu.tr

/idudagcilikvekampcilik