Bisiklet Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Eldek GÜNER

Topluluk Başkanı

Veysi SAĞLAM

Mimarlık Fakültesi-Mimarlık

İletişim

E-Posta: 1707101035@std.idu.edu.tr

idubisiklettoplulugu@gmail.com

/idubisiklettoplulugu