İngilizce Dil Eğitimi Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KAVAKLI

Topluluk Başkanı

Deniz DİNÇ

Eğitim Fakültesi-İngilizce Öğretmenliği

İletişim

E-Posta: 1801101014@std.idu.edu.tr