Beslenme ve Diyetetik Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Zehra BATU

Topluluk Başkanı

Melek AKGÜL

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Beslenme ve Diyetetik

İletişim

E-Posta: 1808101046@std.idu.edu.tr

idubeslenmetoplulugu@gmail.com

/idubeslenme