Okçuluk Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ÖZDEMİR

Topluluk Başkanı

Bedirhan BÜKEZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Spor Bilimleri

İletişim

E-Posta: 1808104034@std.idu.edu.tr