Münazara ve Kitap Topluluğu

Akademik Danışmanı

Prof. Dr. Türkay Nuri TOK

Topluluk Başkanı

Evşen YANIK

Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

İletişim

E-Posta: 1901104503@std.idu.edu.tr

idumunazara35@gmail.com

/ıdumunazara