İDÜ Model Unıted Nations (MUN) Topluluğu

Akademik Danışmanı

Öğr. Gör. Emel GÜLEÇ

Topluluk Başkanı

Batuhan UĞURLU

Mimarlık Fakültesi-Mimarlık

İletişim

E-Posta: 1907101062@std.idu.edu.tr