İDÜ IEEE (Institute of Engineers and Everyone Else)

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Başak Esin KÖKTÜRK GÜZEL

Topluluk Başkanı

Tayfun Yiğit ALTUNTAŞ

Mühendislik Fakültesi-Elektrik/Elektronik Mühendisliği

İletişim

E-Posta: 1806102024@std.idu.edu.tr

/idüieee