İDÜ Bilimsel Araştırma (İDÜBAT) Topluluğu

Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Ferruh TAŞPINAR

Topluluk Başkanı

Rümeysa BİNİCİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

İletişim

E-Posta: 1808102011@std.idu.edu.tr

/idubatt