Girişimcilik Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Alev ÖZER TORGALÖZ

Topluluk Başkanı

Elif ECEVİT

İ.İ.B.F.-İşletme

İletişim

E-Posta: 1704101043@std.idu.edu.tr

idugirisimcilik2016@gmail.com

/Idu Girişimcilik

/idugirisimcilik

/İDÜ Girişimcilik Topluluğu