İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Duyurusu

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 21-23 Ocak 2019 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Yedek ilan edilenler için kesin kayıt tarihi 25 0cak 2019 ‘ dur.

Mimarlık Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tıklayınız.

 Afet Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tıklayınız.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen formları bilgisayar ortamında doldurmaları ve Enstitümüze şahsen veya noter onaylı vekalet ile tayin edilmiş vekil eliyle ulaştırmaları gerekmektedir.

·         Kesin Kayıt Formu için tıklayınız.

·         Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi. (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)

·         Transkript fotokopisi. (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)

·         Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi. fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)

·         6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5×6) son altı ayda çekilmiş olmalıdır

·         Askerlik Durum Belgesi. (E-Devlet sisteminden alınabilir.)

·         Askerlik Tecil Dilekçesi için tıklayınız.

·         Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (20 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan Adli Sicil Belgesi geçerlidir.)

·         Harç ücretleri Ziraat Bankası şubelerinden veya İnternetten TC. Kimlik Numaraları ve kazanılan programın ismi ibraz edilerek yatırabilir.

Program İsimleri

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

T.C. Ziraat Bankası Fahrettin Altay Şubesi

Şube Kodu: 1533

Hesap No: 805606495025 

IBAN: TR830001001533805606495025