Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Düzenlemiş Olduğu Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi Başvuruları Başlamıştır

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(İDÜSEM)

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI:
 NVivo İle Nitel Veri Analizi

 

 

2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
 1. Lisansüstü öğrenciler

 

 

2. Lisans öğrencileri

3. Akademisyenler

4. Öğretmenler

3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ
03/01/2019 tarihine kadar kesin kayıtların yapılması gerekmektedir. Kesin kayıt içibn gerekli belgeler:

 

 

a) Merkez’de açılan eğitim programlarına kayıt olabilmek için Ek-1 ve Ek-2 de yer alan,

adaylar tarafından doldurulup imzalanacak olan “Kayıt Formu” ve “Katılımcı Kayıt

Sözleşmesi,”

b) Eğitim programı için belirlenen ücretin tamamının veya taksitler halinde ödenecek ise ilk

taksitinin ödendiğine ilişkin dekont,

c) Eğitim programı taksitli ise katılımcıların taksit tarihlerini, ödeme miktarlarını gösteren,

adaylar tarafından doldurulup imzalanacak olan taahhütname,

d) Eğitim programının özelliklerine göre önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge

veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI:
Bu eğitim, sosyal bilimler alanında çalışan/çalışacak genç araştırmacılara nitel araştırma yöntemi ve NVivo programı ile nitel verilerin analizi konularında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

 

5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
12 Saat

 

 

6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ

Son Kayıt Tarihi 3 Ocak 2019

 

Eğitim Yapılacağı Tarihi 4 Ocak 2019

7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ
İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Yerleşkesi

 

 

8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ
 İDÜ Personeli İçin : 300 TL (KDV Dahil)

 

 

İDÜ Öğrencisi İçin: 300 TL (KDV Dahil)

Diğer Katılımcılar İçin: 350 TL (KDV Dahil)

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU
İDÜSEM mevzuatı gereği % 80 devam zorunluğu vardır.

 

 

10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ:
1. Nitel Veri Analizi yaklaşımlarını açıklar

 

 

2. Nitel Veri Analizi sürecini açıklar

3. Nitel verileri Nvivo programına aktarır

4. Nitel verilerin analizini gerçekleştirir

5. Nitel veriler üzerinde sorgulamalar yapar

6. Nitel veri analizi bulgularını görselleştirir.

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Program sonunda herhangi bir sınav yapılmayacaktır. Programı düzenli olarak takip eden katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

 

 

12. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ
Katılım Belgesi

 

 

13. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 Her katılımcı kursa kendi dizüstü bilgisayarı ile gelecektir. Nvivo Nitel Veri Analizi Programı demo versiyonu dizüstü bilgisayarlara yüklü olarak gelinecektir. Ders uygulamalı olarak yapılacaktır.
14. DERS PROGRAMININ İÇERİĞİ    

Nitel Veri Analizi      

Nitel veri analizine giriş

Nitel veri analizi yaklaşımları

Nitel veri analizi süreci

Bilgisayar destekli nitel veri analizi

NVivo’ya Giriş          

NVivo 11 Programının genel özellikleri

Çalışma alanı ve arayüzün tanıtımı

NVivo ile Verileri Analize Hazırlama

Proje oluşturulması

Veri kaynaklarının programa yüklenmesi

Metin, ses kaydı, video kaydı, resim, sosyal medya vb.

Veri kaynaklarının analize hazırlanması

Memo ve Annotationların oluşturulması

NVivo 11 ile Verileri Kodlama

Verileri kodlama

Temaları oluşturma

Veriler arasında ilişkiler kurma

Veriler üzerinde sorgulamalar yapma

Verileri görselleştirme ve model oluşturma

Rapor oluşturma

15. EĞİTİMCİLER    
Unvanı, Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Abdullah KUZU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Teknolojisi, Açık ve Uzaktan Eğitim

 

 

 

İletişim ve Kayıt:

 

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili: 458/215/117

 

 Web:

https://idu.edu.tr/?page_id=3357

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Ön Başvuru:

https://idu.edu.tr/?page_id=3357

 

Ücretin Yatırılacağı Hesap:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)
1533-87769481-5001
TR59 0001 0015 3387 7694 8150 01

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli Uyarı: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.