Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (II.Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci alınacaktır.

 

ANABİLİM DALI

KONTENJANLAR
TEZSİZ YL

 AÇIKLAMA

İş Sağlığı ve Güvenliği (II. Öğretim-Tezsiz)

100

Lisans mezunu olmak

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 04 ARALIK 2018-15 OCAK 2019

Başvurular https://obs.idu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx ınternet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  : 17 OCAK  2019  PERŞEMBE

 

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 21 OCAK 2019 

 

 

KESİN KAYIT TARİHİ:  22-25 OCAK 2019

 

 

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 28-29 OCAK 2019

Kontenjanların dolmaması halinde yedek ilan edilenler için kesin kayıt tarihi internet üzerinden duyurularak uzatılabilecektir.

 

Enstitü Anabilim Dalında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda aday, lisansüstü sınavı değerlendirme koşullarındaki başarı notunu sağlaması halinde, “yedek” olarak belirtilir. Yedek olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine, not sıralaması dikkate alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

(Aşağıda belirtilen belgelerin Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur. Eksik Bilgi ve Belge ile başvurular değerlendirilmeye alınmaz.)

  • Lisans geçici mezuniyet belgesi veya diploma belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),

Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlamış olanlar almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesini de mezuniyet belgesi ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Fotoğraf 2 adet (4.5×6) son altı ayda çekilmiş renkli vesikalık
  • Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)
  • Onaylı veya E-Devlet üzerinden alınmış Transkript (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir.)
  • İlgili üniversitenin harfli veya 4.00’lük sisteminin 100 (yüz) üzerinden karşılığını belirten resmi belge eklenmelidir. Eklenmediği takdirde Yüksek Öğretim Kurulunun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)
  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (15 ARALIK 2018) tarihinden sonra alınan Adli Sicil Belgesi geçerlidir.)

 

 

ÖĞRENCİ KABULÜ VE PROGRAMIN AÇILMASI:

  • Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Asıl listede yer verilen ancak kayıt yaptırmayan adayların yerine kontenjan dolmadığı takdirde yedek listede ilan olunan adaylardan başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Programın açılması için en az 10 (on) kişinin kesin kayıt yaptırması gerekir. 10 (on) kişiden daha az sayıda kayıt yapılması durumunda Enstitü ilgili programı açmayabilir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans programları ücretlidir. Öğrenim ücreti bir (1) AKTS başına 50.- (elli) TL olup bir dönem ücreti 45 AKTS karşılığı 2.250-TL dir.
  • Dersler 2 dönemde tamamlanacak olup; Toplam ücret 4.500.- TL’dir.

 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile ilgili program için belirlenmiş kriterlere haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

 

 

İletişim bilgileri:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Kat– Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (Dahili: (162)

E-posta: saglıkbilimleri@idu