İzmir EndüsTRy 4.0 Çalıştayı

Bölgenin en büyük Sivil Toplum Kuruluşları’ndan İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın  18.10.2018 tarihinde ev sahipliği yaptığı, İZTO adına Meclis Başkan Yrd. İrfan EROL, Bilgisayar Donanım Tek. Komite Bşk. Vahit ÇİMEN, Bilgi Teknolojileri Grubu Meclis Üyesi Dr. Ferzan YALKUT ile İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin değerli akademisyenlerinin katılımıyla İZTO EndüsTRy 4.0 Çalıştayı’nın birincisi gerçekleştirilmiştir.

Tüm üniversite öğretim üyeleri, İZTO’nun şeffaf, paylaşımcı ve üniversite iş birliğine yaklaşımının memnuniyet verici olduğunu dile getirmişlerdir.

Üniversiteler, İZTO ve özel sektörün ortak paydada buluştuğu bir EndüsTRy Platform’unun oluşturulmasına karar verilerek, dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek olan proje ve çalışmaların tüm katmanlarının YERLİ ve İŞ/GÜÇ BİRLİĞİ esasına dayalı oluşturulacağı vurgulanmıştır.

İZTO Girişimcilik Merkezi’nde üniversitelerin doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik çalışma ve paylaşma olanaklarının sağlanması kararına varılmıştır. Endüstri platformu ile Üniversite/Sanayi iş birliği için tüm paydaşların da içerisinde olacağı bir portal çalışmasının yapılmasına karar verilmiş ve çalışmaların Üniversite ile STK’ndan bağımsız tek bir yapı tarafından yürütülmesinin uygun ve sürdürülebilir olacağı vurgulanmıştır.

Üniversitelerin nitelikli işgücü yetiştirmek için STK’ları ile birlikte proje geliştirmelerinin önemi vurgulanmıştır. Açık Veri Erişimi sayesinde hem Üniversitelerin hem de Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarının önemli projelerini gerçekleştirebilecekleri ve bu kapsamdaki tüm çalışmaların hızlı bir şekilde Sanayi ve Ekonomiye dönüşümünün sağlanmasının öncelikli olduğu belirtilmiştir.

Gerçekleştirilen bu platformda, tarım alanındaki teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesinin ve ileriye taşınmasının öncelikli bir vizyon olduğuna karar verilmiştir.

Çalıştay’ın bir diğer önemli hedeflerinden olan “Akıllı Fabrika” adı altında simülasyonun gerçekleştirileceği, sanayici ve araştırmacılara açık olacak fabrikanın tasarı planı belirlenmiştir.

İzmir EndüsTRy 4.0 için makroekonomik sonuçların tartışıldığı bir portal oluşturularak çalışma ve projelerin yürütüleceği, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin temsilcilerinden İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhan SAYIN ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR’ın da yer aldığı çekirdek bir kadro ile çalışmalara başlanmıştır.