Üniversitemizde “Bağımlılıkla Mücadele ve Turizm Sektöründe İstihdam Potansiyeli” Söyleşisi Düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği, İŞKUR ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından desteklenen proje kapsamında “Bağımlılıkla Mücadele ve Turizm Sektöründe İstihdam Potansiyeli” konulu bir söyleşi düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı’ndaki söyleşiye İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçisper’in yanı sıra İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Şentürk, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Prof. Dr. Aytuğ Arslan, Isparta UYMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil ve UYMDER Eğitmeni Mustafa Sezgin katıldı.

Rektör Tunçsiper’in açılış konuşmasını yaptığı söyleşide Yaşar Erbil uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili kendi tanıklıklarını aktararak, dernek çatısı altında uyuşturucu ile mücadele ve tedavi kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eski bir bağımlı, günümüzde ise UYMDER Eğitmeni olan Mustafa Sezgin de kendi deneyimlerini ve bağımlılıktan kurtuluş sürecini anlattı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ Arslan da “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Uyuşturucu Bağımlılığı Riski Altındaki Kadınlar Sürdürülebilir Destek” (NEETWORK) Projesi ile İzmir’deki turizm ve gastronomi sektörünün mevcut işgücü piyasası ihtiyaçlarına dayalı olarak, dezavantajlı kesimlerin istihdamının artırılması amaçlandığını ifade etti.