Ücretsiz Yemek Bursu Başvuruları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge gereğince, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı süresince maddi imkânları yeterli olmayan başarılı 35 öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilecektir.

Bursa başvurmak isteyen öğrencilerimizin 9 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Yemek Yardımı Başvuru Formunu doldurarak, aşağıda belirtilen diğer belgelerle öğrenim gördükleri akademik birimlerine (öğrenim gördüğünüz Fakülte veya Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu) başvurmaları gerekmektedir.

Yemek Yardımı Başvuru Formu için tıklayınız.

İstenen Belgeler

 • Anne, baba ve çalışan kardeşlerin gelir belgesi (kamu ya da özel sektörde çalışanlar için onaylı maaş bordrosu, emekliler için maaş durumunu belirten belge, serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi)
 • Öğrenci olan kardeş(ler)i varsa, kardeş(ler)ine ait öğrenim belgeleri,
 • Ücretsiz yemek bursuna başvuran öğrencinin, sosyal güvenlik kaydı bulunmadığına dair belge.
 • Not döküm belgesi (transkript)

Öğrencilerimizin bu yardımdan faydalanabilmeleri için;

 • Birinci öğretimde öğrenim gören, ön lisans veya lisans öğrencisi olmaları,
 • Yabancı uyruklu öğrenci olmamaları,
 • Normal eğitim-öğrenim süresi içinde öğrenim görmeleri,
 • Yardıma muhtaç olmaları,
 • Genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması (Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz için genel not ortalaması 2,00-3,00 arasında kabul edilir.),
 • Disiplin cezası almamış olmaları,
 • Dörtten fazla başarısız dersi olmaması,
 • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olmaması,
 • Yetim, nafaka aylığı dışında bir gelire sahip olmaması,
 • Asgari ücretli bir işte çalışmaması,
 • Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmıyor olması,
 • Bu maddede belirtilen koşullar aranmaksızın, yönergenin 10 uncu maddesinde yer alan yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenci olması, şartları aranır.

Yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, koşul ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:

 • Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
 • Anne, baba, kardeş veya eşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Üniversitemiz adına başarı elde etmiş öğrenciler (Başarılı öğrenci seçim şekli ve şartları SKS tarafından Rektör onayı ile belirlenir).
 • Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler.

Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge için tıklayınız.