İDÜ-DİLMER Türkçe Yeterlilik Sınavı / The Turkish Proficiency Exam
 
İDÜ-DİLMER TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI

 

·      Türkçe Yeterlilik Sınavı, 15 EYLÜL 2022 Perşembe günü saat 10:00’da İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde yapılacaktır. Avrupa Dil Portfolyosuna bağlı olarak C1 ve C2 seviye Türkçe dil yeterliliğine sahip adaylara İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylanmış “Türkçe Yeterlilik Sertifikası” verilecektir.

·      Sınava girmek isteyen adaylar, şahsen veya email ile başvuru yapabilir.

·      15.09.2022 tarihinde saat 10:00’da yüz yüze İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük binasında yapılacaktır.

·      İlk oturum 60 çoktan seçmeli (beş şıklı) sorudan oluşan dinleme, okuma-anlama ve bir konu hakkında kompozisyon yazacakları yazma bölümlerinden oluşmakta ve toplam 140 dakikadır.  Saat 10.00’da başlayan ilk oturum 12.20’de tamamlanacaktır.

·      İkinci oturum saat 13.00’da başlayacaktır. İkinci oturumda adayların konuşma becerisi ölçülecektir. Her adayın bireysel olarak katılacağı bu oturumda adaylara 10 dakika süre verilecektir. Konuşma sınavı için randevu saatleri sınav günü sizlere duyurulacaktır.

·      İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi ve Uygulama Merkezi tarafından uygulanan sınavın soru ve süre dağılımları aşağıdaki gibidir:

Öğr. AlanıSoru SayısıPuan KatsayısıSüre
Dinleme101025 dakika
Okuma-Anlama505075 dakika
Yazma12040 dakika
Konuşma12010 dakika
Toplam 100140 dakika

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar:

·      14 Eylül 2022 saat 17:00’a kadar sınav ücreti ödenerek, Türkçe Yeterlilik Sınavı için Merkeze email veya yüz yüze dekont ve pasaport ile başvuru yapılması gerekmektedir.

·      Sınav Ücreti 500 TL’dir.

·      Sınav ücretleri aşağıdaki hesaba yatırılmalı, makbuz merkezimize iletilmelidir.

      Banka Adı: Ziraat Bankası Fahrettin Altay Şubesi

      IBAN:         TR 4200 0100 1533 8776 9481 5016

·      Sınavlar tam belirtilen saatlerde başlayacağı için öğrencilerimizin sınav saatlerinden en az 1 saat önce sınav binasına gelmeleri gerekmektedir. 

·      Öğrencilerin fotoğraflı kimlik/pasaport ibraz etmeleri gerekmektedir.

·      Öğrenciler sınav için kendi kırtasiye malzemelerini (kurşun kalem, silgi, vb.) yanlarında getirmelidir.

Bilgi içi:  http://idudilmer.idu.edu.tr/                                          Email:  idudilmer@idu.edu.tr

 
THE TURKISH PROFICIENCY EXAM

 

·      The Turkish Proficiency Exam will be held on Thursday, September 15, 2022 at 10:00 am at Izmir Democracy University. In accordance with the European Language Portfolio, candidates with C1 and C2 level Turkish language proficiency will be given a “Turkish Proficiency Certificate” approved by the Rectorate of Izmir Democracy University. Candidates who want to take the exam can apply in person or by email.

·      The exam will be held face-to-face at the Rectorate building of Izmir Democracy University on 15.09.2022 at 10:00 am.

·      The first session consists of listening and reading comprehension sections, consisting of 60 multiple-choice (five-fold) questions, and a writing section in which candidates will write an essay on a topic. The total duration of the exam is 140 minutes. The first session, which starts at 10:00 will be completed at 12:20 pm.

·      The second session will start at 13:00. In the second session, the speaking skills of the candidates will be measured. In this session, where each candidate will attend individually, candidates will be given 10 minutes. The appointment times for the speaking exam will be announced to you on the day of the exam.

·      The questions and time distributions of the exam administered by Izmir Democracy University Language Education and Application Center are as follows:

AreasNumber of questionsScore coefficientTime
Listening101025 minutes
Reading comprehension505075 minutes
Writing12040 minutes
Speaking12010 minutes
Total 100140 minutes

Issues that students should pay attention to:

·      It is required to apply for the Turkish Proficiency Exam by paying the exam fee until September 14, 2022, 17:00 pm. Then an application with a receipt and a passport must be submitted to the Center by an email or face to face at University.

·      The Exam fee is 500 TL.

The exam fees should be credited to the following account and the receipt sent to our center.

Bank name: Ziraat Bankası Fahrettin Altay Şubesi

IBAN:         TR 4200 0100 1533 8776 9481 5016

·      Since the exams will start exactly tat he specified hours, the students must come to the exam building at least 1 hour before the exam.

·      Students are required to present their photo ID / passport.

·      Students should bring their own stationery (pencil, eraser, etc.) for the exam.

For more information:  http://idudilmer.idu.edu.tr/                   Email:  idudilmer@idu.edu.tr