Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevzat Atalay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Düzenlediği Heykel Yarışmasında Birincilik Ödülü Almıştır

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nevzat Atalay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarım Yarışması” sında, Sarayburnu ve Gülhane Parkı’nın tarihsel kişilikler ve olaylarla ilişkisi bağlamında 7 farklı kişilikten, Sirkeci Parkı için önerilen Behiç Erkin heykel projesi ile birinci seçilerek, uygulamaya değer görülmüştür.

Boyutları 250x250x80 cm. olarak gerçekleştirilecek heykel, metal malzemelerden imal edilecek ve İstanbul Sirkeci Garı yanındaki park alanında daimi olarak sergilenecektir.