Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçişleri ve Özel Öğrencilik İşlemleri​

UKRAYNA’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YAPILACAK YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle; Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında değerlendirilme yapılmış ve söz konusu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devam etme hakkı tanınmıştır.

 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ

   
Yatay Geçiş Başvuruları 11-15 Nisan 2022

Asil ve Yedek Adayları İlanı

20 Nisan 2022

Asil Adayların Kesin Kayıt İşlemleri

21-22 Nisan 2022

Yedek Adayların İlanı

23 Nisan 2022

Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemleri

25 Nisan 2022

 

* Yatay Geçiş Başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza şahsen yapılacak olup posta veya benzeri yollarla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Evrakları;

1- Öğrenci Belgesi

2- Transkript

3- Pasaport

4- Emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları

5- Ders İçerikleri

6- YKS Sonuç Belgesi ( YKS sonuç belgesi olmayanlar için üniversiteye giriş puanını gösterir belge ) (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB), Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) Belirtilen Sınavlarda İstenilen En Düşük Puanlar için Tıklayınız.

UKRAYNA’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YAPILACAK ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle; Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında değerlendirilme yapılmış ve söz konusu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devam etme hakkı tanınmıştır.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ

Bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları

11-15 Nisan 2022

Yatay geçiş başvuru yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin başvuruları

26-29 Nisan2022

 

 

 

Başvuru Evrakları;

1- Öğrenci Belgesi

2- Transkript Belgesi

3- Pasaport

4- Emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları

5- Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin özel öğrencilik için onayı

 İstenilen tüm belgelerin Türkçe çevirilerinin noter onaylı olması gerekmektedir.

* Özel öğrenci, Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

* Özel öğrencilikte geçirilecek süre ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda en fazla 2 (iki) eğitim-öğretim dönemidir.

* Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik / uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir.

Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvuru Şartları İçin Tıklayınız.

Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvurularına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.

Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurulu Tarafından Tanınan Yükseköğretim Kurumu Listesi İçin Tıklayınız​.