Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Üniversitemiz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Düzenlediği “Türk Dış Politikası ve Diplomasi” Başlıklı Webinara Katıldı

Üniversitemiz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Türk Dış Politikası ve Diplomasi” başlıklı Webinar 20 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Sülün’ün yaptığı webinara Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya konuşmacı olarak katıldı. 

 

Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper Açılış Konuşması’nda, “Siyasi açıdan dünyanın en zor coğrafyasında yer alan bir ülkenin dış politikasına yön vermenin ne denli ağır bir yük olduğunu biliyoruz. Ancak ülkemiz köklü bir diplomasi geleneğine sahip, dış politikamızda ise pek çok avantajımız var. Bunlar coğrafî konumumuz, tarihî zenginliğimiz, güçlü kurumsal yapımız ve dinamik ekonomimizdir. Diyebiliriz ki bir yandan ülkemizin bölgesel ve küresel çıkarlarını koruyan, bir yandan da barış, istikrar, kalkınma ve refah koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen çok yönlü bir diplomasimiz var. Dünya sahnesinde son yıllarda maalesef belirsizliklerin ve eşitsizliğin arttığı, kırılgan bir ortam hâkim olma yönünde. Son 10 yıla baktığımızda özellikle Suriye’deki iç savaşın ardından uluslararası boyut kazanan göç ve mülteci sorununun ülkemizi de ne denli yakından ilgilendirdiğini hepimiz biliyoruz. Pek çok Avrupa ülkesi ve ekonomik olarak gelişmiş ülkeler, maalesef ki üzerine düşen görevleri yerine getirmekte yetersiz ve isteksiz kaldı. Türkiye ise Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan sığınmacılara kapılarını açarak, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya insanî yardım konusunda önemli bir mesaj verdi. Kuşkusuz Türkiye, büyük devlet olmanın gereğini yerine getirdi. Kapılarımızı sığınmacılara kapatmamız ve onları ölüme terk etmemiz düşünülemezdi elbette. 2020 itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın da, yine dünya çapında hâkim olan tehdit ve risk ortamını daha da güçlendirdi. Ancak genel koşullar ne kadar tehditkâr ve kırılgan olsa da, ülkemiz her daim insanî yönü güçlü ve manevra kabiliyeti yüksek bir diplomasi icra etmektedir.” ifadelerine yer verdi ve Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya’nın küresel gündemdeki meseleleri, ülkemizin dış politika önceliklerini ve diplomasi konularını değerlendirmek üzere webinarımıza katılımınızdan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.