Üniversitemizde II. Uluslararası Mekânsal Planlama ve Tasarım Sempozyumu (IDU-SPAD 2021) Düzenlendi

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından organize edilen Uluslararası Mekânsal Planlama ve Tasarım Sempozyumu ’21 (IDU-SPAD 2021) 26 Kasım 2021 tarihinde Konferans Salonu’nda yapılan Açılış Töreni ile başladı.

 

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in yaptığı kongreye, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı.   İngiltere, Almanya ve Türkiyenin de dahil olduğu 3 farklı ülkeden çok sayıda konuşmacı ve bildiriyle katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in açılış konuşmasıyla başladı.

 

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper konuşmasında, ““Çevrede, Planlamada ve Tasarımda Dönüşüm” ana teması ile gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuz mekân, toplum ve yerleşmeler üzerinde gelecek çizmede görev alabilecek mimarlık, peyzaj mimarlığı, kent planlama, coğrafya, ekoloji ve toplum bilimcileri ve diğer tasarım disiplinlerinden uzmanları bir araya getirmeyi ve bütüncül bir yaklaşımla geleceğe yönelik öneriler geliştirilmesini hedeflemektedir. Böylece, insanlığın tarih boyunca yeryüzünde neden olduğu değişimlerin her türlü yerleşim ölçeği ve biçiminde ortaya çıkardığı dönüşümün irdelenmesi, gelecek kuşaklar için kılavuz olabilecek yaşam alanları önerileri geliştirilebilecektir.

 

Çevre, Kentleşme, İnsan ve Toplum, İklim, Ekoloji, Kırsallık ve Sürdürülebilirlik, Yasal Düzenlemeler gibi birçok benzeri konunun ele alınacağı sempozyumun, hem bilime hem de uygulamaya büyük katkılar sağlayacağı düşüncesiyle başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.