İDU-Dilmer Türkçe Yeterlilik Sınavı / The Turkish Proficiency Exam(21.09.2021)

 

Türkçe Yeterlilik Sınavı, 4 EKİM 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde yapılacaktır. Avrupa Dil Portfolyosuna bağlı olarak C1 ve C2 seviye Türkçe dil yeterliliğine sahip adaylara İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylanmış “Türkçe Yeterlilik Sertifikası” verilecektir. Sınava girmek isteyen adaylar, şahsen veya email ile başvuru yapabilir.

 

04.10.2021 tarihinde saat 10:00’da yüz yüze İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük binasında yapılacaktır. Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınav tek günde bitecektir.

 

İlk oturum 60 çoktan seçmeli (beş şıklı) sorudan oluşan dinleme, okuma-anlama ve bir konu hakkında kompozisyon yazacakları yazma bölümlerinden oluşmakta ve toplam 140 dakikadır. Saat 10.00’da başlayan ilk oturum 12.20’de tamamlanacaktır.

 

İkinci oturum saat 13.00’da başlayacaktır. İkinci oturumda adayların konuşma becerisi ölçülecektir. Her adayın bireysel olarak katılacağı bu oturumda adaylara 10 dakika süre verilecektir. Konuşma sınavı için randevu saatleri sınav günü sizlere duyurulacaktır.

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi ve Uygulama Merkezi tarafından uygulanan sınavın soru ve süre dağılımları aşağıdaki gibidir:

 

 

Öğr. Alanı

Soru Sayısı

Puan Katsayısı

Süre

Dinleme

10

10

25 dakika

Okuma-Anlama

50

50

75 dakika

Yazma

1

20

40 dakika

Konuşma

1

20

10 dakika

Toplam

 

100

140 dakika

 

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar:

 

1 Ekim 2021 saat 17:00’a kadar sınav ücreti ödenerek, Türkçe Yeterlilik Sınavı için Merkeze email veya yüz yüze dekont ve pasaport ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Sınav Ücreti 400 TL’dir.

 

Sınav ücretleri aşağıdaki hesaba yatırılmalı, makbuz merkezimize iletilmelidir.

 

 

Banka Adı: Ziraat Bankası Fahrettin Altay Şubesi

 

IBAN:  TR 4200 0100 1533 8776 9481 5016

 

 

Sınavlar tam belirtilen saatlerde başlayacağı için öğrencilerimizin sınav saatlerinden en az 1 saat önce sınav binasına gelmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin fotoğraflı kimlik/pasaport

 

ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Öğrenciler sınav için kendi kırtasiye malzemelerini (kurşun kalem, silgi, vb.) yanlarında getirmelidir.

 

Öğrenciler sınav saatinden en az 1 saat önce binada hazır bulunmalıdır.

 

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sizler için gerekli tedbirleri alınacaktır. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve dezenfektan bulunacaktır ve seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacaksınız.

 

Maskesiz öğrenciler binaya alınmayacaktır.

 

HES kodu riskli olan öğrenciler binaya alınmayacaktır. HES kodunu uygulama üzerinden gösteren öğrencilerin geçişi sadece barkod okutma şeklinde olacağı için zaman kazandırıcı olacaktır. Barkod yoksa da gelen kodu girişte personele söylemeleri gerekecektir.

 

 

Bilgi için: İDU DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (idu.edu.tr)       Email:  idudilmer@idu.edu.tr

 

The Turkish Proficiency Exam will be held on Monday, October 4, 2021 at 10:00 am at Izmir Democracy University. In accordance with the European Language Portfolio, candidates with C1 and C2 level Turkish language proficiency will be given a “Turkish Proficiency Certificate” approved by the Rectorate of Izmir Democracy University. Candidates who want to take the exam can apply in person or by email.

 

The exam will be held face-to-face at the Rectorate building of Izmir Democracy University on 04.10.2021 at 10:00 am. In line with Covid-19 measures, the exam will be completed in one day.

 

The first session consists of listening and reading comprehension sections, consisting of 60 multiple-choice (five-fold) questions, and a writing section in which candidates will write an essay on a topic. The total duration of the exam is 140 minutes. The first session, which starts at 10:00 will be completed at 12:20 pm.

 

The second session will start at 13:00. In the second session, the speaking skills of the candidates will be measured. In this session, where each candidate will attend individually, candidates will be given 10 minutes. The appointment times for the speaking exam will be announced to you on the day of the exam.

 

The questions and time distributions of the exam administered by Izmir Democracy University Language Education and Application Center are as follows:

 

Areas

Number of questions

Score coefficient

Time

Listening

10

10

25 minutes

Reading comprehension

50

50

75 minutes

Writing

1

20

40 minutes

Speaking

1

20

10 minutes

Total

 

100

140 minutes

 

Issues that students should pay attention to:

 

It is required to apply for the Turkish Proficiency Exam by paying the exam fee until October 1, 2021, 17:00 pm. Then an application with a receipt and a passport must be submitted to the Center by an email or face to face at University.

 

The Exam fee is 400 TL.

 

The exam fees should be credited to the following account and the receipt sent to our center.

 

 

Bank name: Ziraat Bankası Fahrettin Altay Şubesi

 

IBAN: TR 4200 0100 1533 8776 9481 5016

 

Since the exams will start exactly tat he specified hours, the students must come to the exam building at least 1 hour before the exam.

 

Students are required to present their photo ID / passport.

 

Students should bring their own stationery (pencil, eraser, etc.) for the exam.

 

Students must be present at the building at least 1 hour before the exam time.

 

Necessary measures will be taken for you in line with Covid-19 measures. Temperature measurement and disinfectant will be available at the entrance and you will take the exam in diluted classes.

 

Students without a mask will not be allowed into the building.

 

 

Students with risky HES codes will not be allowed into the building. It will save time for the students to go through the gates as the HES code students show through the application will only be in the form of barcode scanning. Even if there is no barcode, they will need to tell the incoming code to the staff at the entrance.

 

 

For more information:  İDU DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (idu.edu.tr)         

 

Email:  idudilmer@idu.edu.tr