Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı Tarafından Finanse Edilen bir Gıda ve Doğal Kaynaklar Projesi Üniversitemizin Ortaklığında Hayata Geçti

FUSILLI (Fostering Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs- Yenilikçi Yaşayan Laboratuvarlar ile Kentsel Gıda Sistemi Dönüşümünü Teşvik Etmek), 101000717 sayılı Hibe Sözleşmesi ile H2020-CE-FNR-07-2020 çağrısı kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından finanse edilen bir Gıda ve Doğal Kaynaklar projesidir.

FUSILLI’nin temel amacı, on iki şehirde kentsel, yarı-kentsel ve yakındaki kırsal alanlarda bu mekânsal geçişi desteklemek için bütünleşik ve sistemik gıda politikaları geliştirmek ve uygulamaktır. Yaşayan Laboratuvar uygulamalarının yapılacağı şehirler Atina (Yunanistan), Castelo Branco (Portekiz), Differdange (Lüksemburg), Kharkiv (Ukrayna), Kolding (Danimarka), Nilüfer-Bursa (Türkiye), Oslo (Norveç), Rijeka (Hırvatistan), Roma (İtalya), San Sebastian (İspanya), Tampere (Finlandiya) ve Torino (İtalya)’dur. FUSILLI projesi dört yıl boyunca sürecek ve kentler, üniversiteler, KOBİ’ler, STK’lar ve endüstriler dahil olmak üzere 13 ülkeden 34 ortağın uzmanlığını birleştirerek FOOD2030 öncelikleri doğrultusunda şehirlerin daha sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişlerini kolaylaştırmaya odaklanacaktır.

Proje Süresi: 01/2021- 12/2024

Proje Toplam Bütçesi: 12,796,056.25 €

Projede yer alan ülkeler: Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, Türkiye ve Ukrayna

Proje web sayfası: https://fusilli-project.eu/

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDU), 2016 yılında İzmir’de, Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in kurucu rektör olarak görev alması ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitemiz, 10 fakülte bünyesinde 46 lisans programına, 3 meslek yüksekokuluna ve 3 enstitüde (Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 36 yüksek lisans ve 9 doktora programına ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemizde araştırma ve yenilik projeleri ve uygulamaları gerçekleştiren beş araştırma ve yenilik merkezi bulunmaktadır.

FUSILLI projesinin bir parçası olarak İDU, proje teklifinin oluşturulması sürecinden başlayarak tüm aşamalarda rol almıştır. İDU yedi iş paketinden altısında yer almaktadır:

  • WP1: Açık İnovasyon için 12 Avrupa Şehrinde 2030 Yaşayan Laboratuvarlar Ağı,
  • WP2: Gıda Politikaları ve Uygulamalarının Belirlenmesi, Bilgi Topluluğu,
  • WP3: Gıda Sistemi Dönüşümüne Yönelik Uzun Vadeli, Katılımlı Kentsel Gıda Planlaması, Eylem Uygulaması ve Değerlendirmesi.
  • WP5: Diğer Projeler ve Ağlarla İş birliği,
  • WP6: Sonuçların Yayılması, İletişimi ve Kullanımı,
  • WP7: Koordinasyon ve Etik Yönetimi.

Ayrıca, üniversitemiz “Kentsel Çeper ve Kırsal Arasında Bağlantılar- Özgün Politikalar ve Eylemler” başlıklı çalışmanın yürütücülüğünü yapmaktadır. Proje Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde koordine edilmekte ve yürütülmektedir. Çekirdek proje ekibi Emel KARAKAYA AYALP (Yerel Koordinatör), Sevim Pelin ÖZTÜRK, Feral GEÇER SARGIN ve Ayça UYSAL’dan (Gönüllü) oluşmaktadır.

İDU web sitesi: https://idu.edu.tr/

İDU irtibat kişisi: Dr. Emel KARAKAYA AYALP

E-posta: emellkarakaya@gmail.com

Telefon: +905558621338

English

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101000717.