İzmir Demokrasi Üniversitesi AB Erasmus+ KA204 Ortaklık Sıfır Atık Projesi Başlangıç Toplantısını Gerçekleştirdi

İzmir Demokrasi Üniversitesi ZeroWaste (Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi başlıklı, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık projesi kapsamında sunulan 256 proje arasında kabul gören 32 projeden Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7’nci sıradan kabul edilmişti.

 

01.01.2021 tarihinde başlayan ve toplamda 208.292 Euro bütçesi olan Projenin yürütücülüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanı Metin Akbulut yaparken araştırmacı olarak ise yine İzmir Demokrasi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi R. Kutlu KORLU görev almaktadır.

 

Proje kapsamında birçok ülkede ve çevresinde çevre odaklı çalışmaların geliştirilmesi ve sıfır atık kültürünün kişilere kazandırılması konusunda çalışmalara başlandı. Projenin ilk toplantısı (kick off meeting) 09.02.2021 tarihinde pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.  Toplantıya Rektörümüz Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper destek mesajı ile katıldı. Sürdürülebilir bir çevre için çağımızın en önemli hedeflerinden biri olan sıfır atık konusunda toplumda bilinçlenmenin sağlanabilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası ortakları ile bir araya gelen öğretim üyeleri proje sürecinde yapılması gerekenler konusunda mutabık kalındığını belirttiler.

 

Türkiye’den ve Avrupa’dan ortakları olan projenin ortağı kurum ve kuruluşlar ise şöyle: İzmir Demokrasi Üniversitesi (yürütücü kurum), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Karesi Belediyesi, Slovak University of Agriculture In Nitra, Fundacion Universitat Jaume I (Slovakya), EMPRESA (İspanya), SWIDEAS (İsveç), EMKICE (Makedonya).

 

Proje kapsamında yapılması planlanan sonraki toplantının Haziran ayında yapılacağı belirtildi.