Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu

Sosyoloji Bölümü / Toplumsal Yapı ve Değişme ABD Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu için tıklayınız

Matematik Bölümü / Geometri ABD Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu için tıklayınız

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu için tıklayınız

Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji ABD Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu için tıklayınız