20 Ekim 2020 tarihinde Üniversitemiz ve KADEM’in ortaklaşa olarak online platformda gerçekleştirdiği “Eğitim Perspektifinin Şiddete Yansımaları” başlıklı Çalıştay’da Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer YAHŞİ, KADEM İzmir İl Temsilcisi Arzu GÜNAYDIN ve Üniversitemizin değerli hocaları konuşmalar yapmıştır.

20 Ekim 2020 tarihinde Üniversitemiz ve KADEM’in ortaklaşa olarak online platformda gerçekleştirdiği “Eğitim Perspektifinin Şiddete Yansımaları” başlıklı Çalıştay’da Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer YAHŞİ, KADEM İzmir İl Temsilcisi Arzu GÜNAYDIN ve Üniversitemizin değerli hocaları konuşmalar yapmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER konuşmasında, toplumun sürekliliğinin ve gelişmesinin toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesiyle mümkün olacağını ve toplumu ayakta tutan güven, sevgi, saygı, barış, adalet, hakkaniyet, yardımseverlik, merhamet ve sorumluluk gibi ahlaki değerlerin eğitimle sağlanacağını vurgulamıştır.