2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Hakkında

 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 13.08.2020 tarihli 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklaması ve Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi çerçevesinde, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in başkanlığında gerçekleştirilen Senato toplantısında, akademik birimlerden gelen 2020-2021 akademik yılına ilişkin öneriler değerlendirilmiştir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi yazıları ve Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi çerçevesinde, “kampüslerdeki öğrenci yoğunluğunun ve hareketliliğin azaltılması” hususunda üniversitelere yetki ve sorumluluklar verilmiştir.

 

Tüm bu hususlar ışığında; Güz dönemi ile ilgili olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan öğrencilere sunulabilmesi adına ve yine Covid-19 pandemisinin seyrine ve ilgili kurumlardan gelecek kararlara göre eğitimin yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilmesi durumları saklı kalmak üzere, üniversitemiz senatosu tarafından aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

1- 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi akademik takvimi yeniden düzenlenmiş olup, dersler 19 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacaktır.

 

2- Yükseköğretim Kurulu’nun; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranının % 40’a yükseltilmesi ile birlikte, 19 Ekim 2020 tarihi itibari ile, güz döneminde bazı dersler için uzaktan, bazıları için pandemi kurallarına uygun öğrenci yoğunluğu azaltılarak yüz yüze olmak üzere uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulanacağı karma bir eğitim yöntemine başlanacaktır.

 

3- Alınan karara göre, eğitimin uygulanmasında program bazında ortaya çıkacak farklılıklar ve öğrenci yoğunluğu azaltılarak yüz yüze eğitime ilişkin program ve lisansüstü eğitime yönelik kararlar, ayrıca web sayfamızda ilan edilecektir. 

 

4- İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararların küresel salgının seyrine göre tekrar değerlendirmeye alınacağına karar verilmiştir.