KONFERANS: Cumhuriyet Dönemi Sanayileşmemiz ve 2023 Vizyonu – Prof. Dr. Muhittin Şimşek