Lisansüstü Tezli Programlara Kayıtlı Öğrencilerin ORCID Numarası Alma Zorunluluğu Hakkında
Üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile kitap, makale, proje vb. yayınları açık erişimde araştırma hizmetine sunulması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılmış olan çalışma gereği, tezli lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması gerekmektedir.
 
YÖK Yürütme Kurulunun 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında, lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırılmıştır. 
 
Yukarıda belirtilen karar gereğince Tezli Programlarda Eğitimine devam etmekte olan Lisansüstü öğrencilerimizin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası almaları gerekmektedir.  
 
ORCID numarasını https://orcid.org/  adresinden alabilirsiniz.