Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bora BAĞIŞ’ın Projesi TÜBİTAK tarafından “1002-Hızlı Destek Programı” kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bora BAĞIŞ’ın da proje ekibinde olduğu 120S278 numaralı “Atmosferik Soguk Plazma Muamelesinin Dental CAD/CAM Materyallerinin Ağartılması Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi” başlıklı projenin TÜBİTAK tarafından “1002-Hızlı Destek Programı” kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.