Uzaktan Eğitim İle İlgili Önemli Duyuru
Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.03.2020 tarih ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca 23.03.2020 tarihinden itibaren üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yürütülen uzaktan eğitim sürecinde hazırlanan ve sizlerin kullanımına sunulan tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim elemanlarımız için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “kişisel veri” olduğunu ve bu olağanüstü süreçte sizlerle paylaşıldığını hatırlatmak isteriz.

Bu süreçte size sunulan dijital veriler herhangi bir cihaz, araç ya da program kullanılarak kayıt altına alınmamalı, doğrudan ya da üzerinde değişiklikler yapılarak farklı ortamlarda ve sosyal medya platformlarında paylaşılmamalı ve tedavüle sokulmamalıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, KVKK kapsamında öğretim elemanlarımızın kişisel verilerinin amaç dışı kullanımı ve ihlali anlamına gelecektir.

Yapılacak bu ihlallerin Türk Ceza Kanunu m. 135, m. 136 uyarınca hapis cezası gerektirebileceği, Borçlar Kanunu m. 49 ve m. 58 uyarınca maddi manevi tazminat sorumluluğunu gerektirebileceği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca da hapis cezası uygulanabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu tarz ihlallerin tespit edilmesi durumunda suç duyurusunda bulunmak zorunda olduğumuzu; işbu bildirimimizin KVKK’nın 8. ve 10 maddesi kapsamında bilgilendirme niteliğinde olduğunu önemle belirtmek isteriz.

Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde kendilerine sunulan tüm dijital materyalleri öğrenme süreçleri için kullanacağına, başka ortamlarda paylaşmayacağına, başka amaçlarla kullanmayacağına ve söz konusu yasal düzenlemelere harfiyen uyacağına olan güvenimiz tamdır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü